Otevření nové služby - Charitní středisko Klíč

Otevření nové služby - Charitní středisko Klíč

S novým rokem 2019 přichází i nová sociální služba, která je provozována Charitou Český Těšín, a to Charitní středisko „Klíč“ – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.  Služba vznikla na základě potřebnosti obyvatel města Český Těšín, přičemž tato služba z dlouhodobého hlediska chyběla.

Služba je určena rodinám s dětmi do 18 let, osamělým rodičům, kteří pečují o nezletilé děti/dítě a těhotným ženám, které se potýkají s nepříznivou sociální situací. Provoz služby „Klíč“ je zajištěn třemi sociálními pracovnicemi. Sídlo služby se nachází na ulici Ostravská 285 v Českém Těšíně. Toto sídlo slouží pouze jako zázemí pracovníků, jelikož služba je poskytována terénní formou (přímo v domácnosti klientů a formou doprovodů na různé veřejné instituce) v Českém Těšíně a jeho spádových oblastech.

Za pomoci a podpory sociálních pracovnic, které Vám ukáží možnosti řešení, se Vám snadněji budou realizovat Vaše potřeby, vedoucí ke zlepšení Vaší nepříznivé sociální situace.

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat: 
vedoucí služby - Martina Krupová, tel.: 703 842 051, email:  martina.krupova@ceskytesin.charita.cz

foto kancl

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás