Příběh klientky: Už se zase cítím jako člověk

Příběh klientky: Už se zase cítím jako člověk

Paní Jana přišla kvůli dluhům partnera o družstevní byt a skončila s dcerou v azylovém domě pro matky v tísni. Před rokem se dozvěděla o službě Charitního střediska sociální rehabilitace, jehož hlavním cílem je podpořit u uživatelů jejich osobnostní potenciál při integraci do společenského života. Za pomoci této služby aktuálně bydlí ve vlastním nájemním bydlení, a jak sama říká: „už se zase cítím jako člověk“.

„Ve škole se děti ihned dozvěděli, že bydlíme s dcerou v azylovém domě a začali se jí stranit, já jsem si neměla možnost jakkoliv našetřit na kauci, protože jsem byla už v 6. měsíci těhotenství a bývalý partner, který mě do této hrozné situace dostal, utekl na druhý konec republiky. Připadala jsem si jak podřadný tvor“, vzpomíná paní Jana na nejhorší období svého života. Paní Jana se kvůli svým dětem však rozhodla, že udělá všechno proto, aby svým dětem zajistila lepší budoucnost.

Sociální pracovnice azylového domu ji informovala o službě Charitního střediska sociální rehabilitace, která podporuje sociální začlenění osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Paní Janě byla nabídnuta možnost, aby si podala žádost o startovací být Charity Český Těšín, kterou ihned využila. Startovací byty jsou určeny pro klienty, kteří mají základní předpoklady k dlouhodobému udržení si nájemního bydlení, ale kteří současně nemohou za tržních podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené bydlení.

„Jedná se o podnájemní bydlení na dobu jednoho až dvou let, přičemž Charita Český Těšín je nájemcem. Klient má zároveň možnost využívat služeb terénních pracovníků, kteří pomáhají klientovi individuálně řešit jeho nepříznivou sociální situaci, případně ji předcházet. Rovněž může na středisko docházet i ambulantně a využít například nabídku počítačového kurzu apod.“, uvádí vedoucí střediska Šárka Jonsztová. Prostřednictvím spolupráce s terénním pracovníkem mohla klientka zase začít věřit v návrat do běžného života. „Nikdy předtím jsem v podobné situaci nebyla, proto jsem nejdříve potřebovala pomoct s vyřízením dávek na ÚP, potom se sepsáním žádosti o městský byt, využila jsem nabídku kurzu vaření, počítačového kurzu, dcera byla dokonce na prázdninovém pobytu v Chorvatsku, kdy mi sociální pracovník pomohl se sepsáním žádosti apod.“, popisuje paní Jana práci pracovníků střediska. Paní Jana s pracovníky střediska tak postupnými kroky dokázala překonat svou těžkou životní situaci.

Momentálně bydlí paní Jana v městském bytě a připravuje se na návrat do pracovního procesu po skončení rodičovského příspěvku. S pomocí terénního pracovníka je informována o volných pracovních pozicích a rozesílá potenciálním zaměstnavatelům svůj životopis. „Příklad paní Jany ukazuje, že poté co se člověk může i bez vlastního přičinění ocitnout na pomyslném dně, tak jsou tady služby a organizace, které mu mohou pomoci s návratem do běžného života a člověk tak není na vše sám“, uzavírá Michal Kawulok, sociální pracovník Charitního střediska sociální rehabilitace.

 

zpracoval Mgr. Michal Kawulok

Podpořte nás