Setkání koledníků v Českém Těšíně

Setkání koledníků v Českém Těšíně

V pondělí 29. 1. 2018 se v sálce farnosti v Českém Těšíně konalo setkání koledníků, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky.

Setkání se uskutečnilo za účelem poděkování všem koledníkům Tříkrálové sbírky. Úvodního slova se ujal Otec Jan Svoboda, které poté zakončil společnou modlitbou. Za Charitu Český Těšín přišla také poděkovat ředitelka Charity Monika Klimková, která především vyzdvihla pomoc dobrovolného koordinátora Tříkrálové sbírky pana Martina Sikory, a poděkovala všem ostatním koledníkům. Poté si všichni zúčastnění společně zazpívali koledu a takto si připomněli atmosféru samotného koledování. Poté již následovalo občerstvení pro zúčastněné, při kterém mohli sdílet své zkušenosti a zážitky z koledování s ostatními. Všichni takto společně strávili příjemný čas a jistě se už těší na příští Tříkrálovou sbírku v roce 2019.

Ještě jednou tímto děkujeme všem zapáleným koledníkům, kteří pro tuto činnost obětují svůj volný čas a bez nichž by nebylo možné sbírku uskutečnit.

Petr Šelong

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás