Úspěch v kolednické fotosoutěži

Úspěch v kolednické fotosoutěži

Po ukončení Tříkrálové sbírky byla vyhlášena fotografická soutěž „Veselé koledování“.

Koledníci mohli posílat své fotky na facebookové stránky Tříkrálové sbírky, kde poté probíhalo hlasování pomocí dávání „lajků“. Pro tři nejúspěšnější fotografy byly připraveny věcné ceny. Této soutěže se zúčastnila i zaměstnankyně Charity Český Těšín Marcela Minaríková. Její fotografie tří koledníků skončila na skvělém 3. místě z celkového počtu 182 fotek, které byly přihlášeny do soutěže, přičemž získala 460 „lajků“ od fanoušků. „Fotka byla pořízená během koledování v Horním Žukově při nádherném západu slunce, který nás inspiroval k takovému motivu“, sdělila Marcela Minaríková. Nakonec byli odměněni 4 výherci, jelikož dvě fotky dostaly stejný počet „lajků“.

Za Charitu Český Těšín gratulujeme paní Minaríkové k úžasné fotografii a úspěchu ve fotosoutěži. Doufáme, že tento úspěch bude motivovat naše koledníky k častějšímu fotografování během sbírky a zúčastní se této soutěže i v příštích letech.

Petr Šelong

Soutěžní fotka

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás