Vánoční setkání s poslankyní Mgr. Pavlou Golasowskou

Vánoční setkání s poslankyní Mgr. Pavlou Golasowskou

Dne 22.12.2017 se v Charitním domě pro seniory v Hnojníku uskutečnilo vánoční setkání klientů s velmi vzácnými hosty.

Přijela paní Mgr. Pavla Golasowská, poslankyně Poslanecké sněmovny ČR a také zastupitelka města Třince, v doprovodu své dcery a paní Ing. Moniky Klimkové, ředitelky Charity Český Těšín. Na společném setkání v jídelně si paní poslankyně popovídala se seniory mimo jiné o Třinci, a také třineckých železárnách, kde někteří klienti před důchodem pracovali.
Paní Mgr. Pavla Golasowská přivezla spoustu dárků, které klientům Charitního domu pro seniory v Hnojníku věnovali občané v rámci sbírkové akce třinecké katolické farnosti. Klienti byli nesmírně překvapeni takovým množstvím, neskrývali své dojetí a radost. Děkujeme tímto za milou návštěvu a předání darů. Děkujeme také všem, kteří se zapojili do sbírkové akce třinecké farnosti a rozhodli se udělat radost seniorům v našem domově.

Bc. Hana Fojtová, sociální pracovnice

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás