Večírek v Charitním domě pro seniory

Večírek v Charitním domě pro seniory

V Charitním domě pro seniory proběhl 13. února dlouho očekávaný večírek.

Celá akce se konala ve slavnostním duchu, klienti měli společenské oblečení, tabule byla krásně nazdobená a všichni se těšili, jak si to letos užijí. Úvodní slovo měla připravené vedoucí zařízení paní Libuška Ovčaříová, která klienty mimo jiné potěšila i krásnou básní. Poté se jedlo, pilo a povídalo. Přišel i host pan Labuda z Třanovic, který zahrál na harmoniku a všichni si tak mohli zazpívat oblíbené písně a někteří si i dokonce zatancovali. Poté si klienti i pracovníci mohli společně zavzpomínat při promítání starších nahrávek z akcí domova. Nakonec si každý s sebou odnesl dárkový balíček z tomboly. Večírek byl povedený a pro celý tým pracovníků byly největší odměnou rozzářené obličeje klientů.

 

Anna Karczmarzyková

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás