Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Metody zavádění standardů do praxe sociálních služeb

V pondělí 16. 2. se na Správním středisku Charity Český Těšín konal akreditovaný vzdělávací kurz Metod zavádění standardů do praxe sociálních služeb, který v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska realizuje Slezská Diakonie. Lektorkou kurzu byla inspektorka kvality PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková a zúčastnili se ho sociální pracovníci a někteří vedoucí služeb českotěšínské charity.

Program s Majákem

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 jsem měla příležitost navštívit 4. třídu základní školy v Karviné, a to díky vstřícnosti Lucky Rzymanové, vedoucí Charitního střediska Maják a Karin Damkové, její kolegyně, které vedou preventivní programy na školách. Zajímalo mě, o jakou činnost se vlastně jedná a jak takové preventivní programy vypadají. A co si budeme povídat, nejlepší je vlastní zážitek než dlouhé popisování a čtení brožur.

Canisterapie v domově pokojného stáří

Nový rok začal a v Charitním domě pokojného stáří jsme opět najeli na aktivitu seniorům nejmilejší, a to Canisterapii. I tentokrát se senioři nemohli dočkat němé tváře, která za námi přijela se svou cvičitelkou.

Karneval

V pátek dne 30. 1. 2015 proběhl v prostorách Charitního centra pro seniory ve Svibici karneval, kterého se zúčastnily klientky a děti jak z Charitního domu pro matky v tísni, tak i ze služby Charitní sociální rehabilitace. Účast byla hojná, dohromady se náš sešlo 34 maminek, dětí, pracovnic.

Lednový kurz vaření

V sobotu večer, poté co Těšín přikryla sněhová nadílka, si maminky z Domečku uspořádaly pod vedením p. Bubové lednový kurz vaření. A aby si zvedly náladu v zimních dnech, zvolily tentokrát sladké jídlo.

 

Na Šumbarku se přednášelo o zdraví

V Charitním centru pro seniory na Šumbarku se v pondělí sešly klientky, aby si vyslechly přednášku o osteoporóze. Přednášející byla bývalá zdravotní sestra, paní Kantorová.

Maják už zavítal i do Ostravy

Na začátku nového roku, konkrétněji 15. 1. 2015, se lektorky našeho Charitního střediska Maják vypravily do zatím neznámých končin. Opustily svůj dobře známý Český Těšín a Karvinou a vyrazily se svými preventivními programy do Ostravy za dětmi z Církevní základní školy a mateřské školy Přemysla Pittra.


 

Koledníci ze Šumbarku

Tříkrálová sbírka 2015 je už v pořadí patnáctá, ale pro naše „mladé“ Charitní centrum pro seniory v Havířově je to tento rok poprvé. Když jsem oslovila naše dámy z centra, zdalipak bychom daly dohromady skupinku tří koledníků, byla jsem mile překvapena. “Jsem ráda, že toto středisko vzniklo a můžu jej navštěvovat, proto když můžu, pomůžu i já“, řekla paní Boženka.

Dámský klub v lednu

22. ledna 2015 opět proběhl u nás v Domečku další  "Dámský klub“. Nejdříve jsme zhodnotily minulý rok a bavily se o předsevzetí do nového roku. Nechyběla ani loni slibovaná "proměna" klientek.

Ohlédnutí za koledou

Se svým zážitkem z prvního koledování se s námi podělila jedna rodinka z Karviné. Děkujeme.

Podpořte nás