Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výstava o historii charitních služeb v Olomouci

Ve výstavním sále olomouckého Arcibiskupského paláce byla otevřena expozice o devadesátileté činnosti Charity. Výstava má název "Charita v Olomouci včera a dnes: 1922 - 2012" a potrvá do března následujícího roku.

Ohlédnutí za cestou adoptivních rodičů

V polovině srpna jsme vyrazili s našimi dárci podívat se za svými podporovanými dětmi a seniory na Ukrajinu. Charita Bohumín zde také vyslala svého zástupce, který se byl podívat za svými třemi podporovanými dětmi. Napsal nám zprávu o této návštěvě, která byla uveřejněna také v časopisu Charity Bohumín - Rouška.

Dar z Mandre group

Společnost Mandre group podpořila naši Půjčovnu kompenzačních pomůcek finančním darem ve výši 10.000,- Kč. Díky tomuto daru byla rozšířena dosavadní nabídka půjčovny. Bylo zakoupeno klozetové křeslo a mechanický vozík, z našich zdrojů bylo dále pořízeno chodítko. Za poskytnutý dar společnosti Mandre group velmi děkujeme. 

Setkání jubilantů

Setkání seniorů jubilantů města Český Těšín, které se 9. října 2012 uskutečnilo v Kulturním a společenském středisku „Střelnice“, se zúčastnili také klienti Charitního domu pokojného stáří.

„Maják“ září

Úspěšný start má za sebou Charitní středisko „Maják“ – středisko primární prevence. Preventivní program je realizován již na 7 školách v Českém Těšíně, Karviné a Stonavě a pracovníci mají naplánováno více než stovku setkání.

Charita Ostrava slavnostně otevřela „Noclehárnu pro lidi bez domova“

Nová sociální služba „Noclehárna pro lidi bez domova“ v Charitním domě bl. Matky Terezy, která vznikla za podpory města Nový Jičín a Ministerstva práce a sociálních věcí, umožní nocleh 10 mužům a 2 ženám v krizové životní situaci.

Pečení koláčů

Podzimní pečení svátečních koláčů, tak by se dala nazvat jedena z aktivit seniorů z Charitního domu pro seniory v Hnojníku.

Oslava výročí v Charitě Jablunkov

V Charitě Jablunkov se slavila hned dvě výročí.

Charita Jablunkov 12 let, Denní stacionář sv. Josefa 11 let.

Oslavy probíhaly ve čtvrtek 27. 9. 2012 na svátek sv. Vincence z Pauly patrona Charit. Tento den je zároveň vyhlášen Den Charit.

Návštěva z Hnojníku

Klienti Charitního domu pokojného stáří v Českém Těšíně přivítali 26. září 2012 milou návštěvu z Hnojníku. Pozvání přijaly klientky z místního Charitního domu pro seniory jako další společné setkání obyvatel obou charitních domovů.

Týden nízkoprahových klubů

V rámci "Týdne nízkoprahových klubů" se v úterý 25. 9. 2012 na hřišti Městské policie Karviná konal turnaj ve vybíjené a fotbalu, kterého se zúčastnila také naše Kometa. "Komeťáci" vyslali to turnaje své zástupce z řad mladších klientů pro vybíjenou, ale i starší klienty pro fotbal.

Podpořte nás