Balíčky pro děti od fondu FEAD

Balíčky pro děti od fondu FEAD

V průběhu září sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Charitní středisko „Klíč“ obdržela balíčky se školními pomůckami od fondu FEAD. Balíčky budou sociální pracovníci potřebným rodinám s dětmi rozdávat během měsíce září. Školní pomůcky usnadní dětem vstup do nového školní roku. Rodiny využívající službu Charitní středisko „Klíč“ mnohdy nemají dostatek finančních prostředků na pořízení školních pomůcek pro své děti, proto pomoc ve formě balíčků se školními pomůckami vítají. Děkujeme!