Besedy na téma: finanční gramotnost

Besedy na téma: finanční gramotnost

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň realizovala v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“ besedy na téma finanční gramotnosti.  

V období od února do května se uskutečnilo 8 besed pro bezmála 60 osob. Jednalo se o témata rozpočet domácnosti, zodpovědné zadlužování, základní pravidla předlužené domácnosti, exekuční proces a neschopnost splácet závazky.  Posluchači byli v rámci besed seznámení se základy právní úpravy, byli seznámeni s jednotlivými fázemi vývoje dluhu a postupy při řešení předlužené domácnosti.  Rovněž měli možnost se v průběhu besed doptávat na vše, co je z dané problematiky zajímá.

Mgr. Jana Turoňová, vedoucí Sekce prevence

282168933_405311524927060_2672017356105727837_n

MSK - logo HD