Charitní asistence slaví 10. výročí!

Charitní asistence slaví 10. výročí!

Právě před 10 lety se Charita Český Těšín rozhodla pro vznik Charitní asistence. Ze strany veřejnosti byl totiž zájem o několikahodinové služby.  Začínali jsme s několika klienty, ale postupně jsme do současnosti poskytli službu téměř 150 klientům v jejich domácnostech převážně z Českého Těšína. Zvýšený zájem vyžadoval i navýšení počtu asistentek. Mezi nimi byla například řeholní sestra Marie, na kterou velmi rádi vzpomínáme pro její klidný, laskavý a profesionální přístup.

Charitní asistence je v současnosti menší sociální službou, kterou reprezentují odborně zdatné asistentky, vedoucí služby a sociální pracovník. Náš tým se u klientů zaměřuje nejen na základní činnosti, jako je podání stravy a hygienu, mimo to s našimi klienty také trénuje paměť, hraje společenské hry, doprovází je na procházky, čte zajímavé knihy. Naší cílovou skupinou jsou převážně senioři, ale rádi nabídneme své služby osobám již od 27 let, s tělesným, zrakovým nebo chronickým onemocněním.

Do dalších let popřejme službě Charitní asistence mnoho úspěchů, spokojené klienty a kreativní pracovníky.

Mgr. Aneta Benčáková, vedoucí služby
Mgr. Kristina Lendlová, sociální pracovník

IMG_20210810_151515