Charitní centrum pro seniory v době pandemie a jeho technických proměn

Charitní centrum pro seniory v době pandemie a jeho technických proměn

Epidemické omezení a snaha vedení naší Charity o zvelebení a zkvalitnění prostředí Charitního centra pro seniory v Českém Těšíně, měly za následek, že služba je klientům od listopadu minulého roku poskytována v omezeném režimu a distanční formou. Pracovníci se svými klienty udržují telefonický kontakt, navštěvují je terénně nebo jim organizují motivující vycházky, na kterých mají příležitost se setkat a pohovořit si. 

Protože se technické úpravy seniorcentra nečekaně zkomplikovaly a protáhly, bude klientům služba již brzy poskytována v náhradních prostorách, v blízké budově PZKO. Na jednotlivé aktivity budou klienti telefonicky pozváni. Tento stav potrvá až do zakončení prací ve středisku.
Poněkud jiná je situace v Charitním centru pro seniory v Havířově Šumbarku, kde se naše seniorky od konce léta minulého roku setkávají na aktivitách. Dodržují při tom hygienické a bezpečnostní podmínky, setkávají se v omezeném počtu. Přispívá jim to proti osamocení a k udržení dobré nálady a vitality.

Stanislav Laža, vedoucí Charitního centrum pro seniory.