Charitní dům pro seniory v Hnojníku - virtuální prohlídka

Charitní dům pro seniory v Hnojníku - virtuální prohlídka

Charitní dům pro seniory v Hnojníku se nachází v krásném prostředí beskydského podhůří, v centru obce Hnojník a je dostupný veřejnými dopravními prostředky. Součástí domova je kaple, ve které se pravidelně konají bohoslužby. Domov má vlastní kuchyň. V blízkosti domova se nachází obecní úřad, policie, hasičská zbrojnice, kostel, barokní zámek a obecní knihovna. Před zařízením se nachází parkoviště určené pro osobní vozidla. V Charitním domě pro seniory poskytujeme služby seniorům, kteří již nemohou žít sami ve své domácnosti, protože se nedokáží o sebe postarat a rodina ani terénní služby nemohou péči zajistit. Snažíme se vytvářet přívětivé prostředí, aby se u nás klienti cítili příjemně. Služby poskytujeme 50 klientům.

Ve vstupní části domova, v přízemí se nachází kancelář vedoucí a sociálních pracovnic, které tu pro klienty jsou ve všední dny od 8 do 14 hod. Hned naproti je provozní místnost a sesterna, kde mají zázemí pečovatelky, které pracují v nepřetržitém směnném provozu a zdravotní sestry. Pokoje klientů jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a dva třílůžkové. Klienti mají možnost vybavit si pokoj svým nábytkem a dekoracemi tak, aby se cítili příjemně a měli pocit, že jsou opravdu ve svém. Když vejdete do jednotlivých pokojů, je to, jako kdybyste vešli ke své babičce, můžete vidět květiny, ozdobné dečky, polštářky, pohodlná křesla a na stěnách obrazy. V domově máme i svou kapli, kde se pravidelně konají mše, které jsou pro klienty samozřejmě dobrovolné. Velkou výhodou našeho domova je, že máme svůj stravovací provoz. Vaří se zde tradiční česká jídla, na která jsou senioři zvyklí. Klienti mají možnost poobědvat společně v jídelně, která mimo to slouží také k různým akcím, oslavám, atd. K pravidelným akcím domova patří například Mezinárodní dny, ve které se nese celý den v duchu vybrané země, klienti mohou ochutnat typická jídla pro danou zemi a dozvědět se i nějaké zajímavosti. Další pravidelnou akcí je narozeninová kavárnička, ve které klienti mohou oslavit své narozeniny. Po celém domově jsou místa k posezení, kde klienti společně tráví svůj čas, někdy společně tvoří, hrají hry nebo si jen povídají. Mohou také využívat naší knihovničku a půjčit si knihu. V srpnu tohoto roku se nám podařilo zrevitalizovat zahradu ze zdrojů Tříkrálové sbírky. Zahrada je plná různých květin, keříků a stromků. V centru zahrady je prostorná pergola, která nabízí posezení ve stínu v horkých letních dnech a zastřešení při dešti. Pergola kromě toho také slouží k akcím domova, jako je smažení vaječiny, plackobraní, koncerty, atd. Naším přáním je, aby se u nás klienti cítili příjemně, ale určitě se nesnažíme nahradit domov a rodinu, je to příliš vysoká laťka, spíše se naopak snažíme podporovat klienty, aby si udrželi své rodinné vazby, a jsme vděční, když se nám podaří navázat s rodinami dobrou spolupráci.