Charitní ošetřovatelská služba - virtuální prohlídka

Charitní ošetřovatelská služba - virtuální prohlídka

V Charitní ošetřovatelské službě poskytují zdravotní sestry odbornou zdravotní péči nemocným v jejich vlastním domácím prostředí, tato služba je určena seniorům, osobám se zdravotním či tělesným postižením, s chronickým i akutním onemocněním, po operacích a úrazech, umírajícím, rodinám pečujícím o nemocné. Zdravotní péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou klientům v Českém Těšíně a okolí. Rozsah poskytované péče určuje ošetřující lékař. Služba umožňuje nemocným klientům zůstat co nejdéle ve svém známém prostředí. 

Jedná se o bezplatnou péči, kterou poskytuje registrované nestátní zdravotnické zařízení. V zařízení pracuje 5 zdravotních sester, nepřetržitý provoz pomáhá zajišťovat i několik sester pracujících na DPP. Ke své práci v terénu sestry používají 5 služebních aut. Kontaktní pracoviště/kancelář se nachází v přízemí budovy správního střediska Charity Český Těšín na ulici Mírová 8.