Charitní poradna pro finanční a právní tíseň informuje

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň informuje

Neplacení výživného je problém, se kterým se potýká velká spousta maminek samoživitelek i tatínků samoživitelů. Pomoci těmto rodičům by měla blížící se novinka z pera MPSV.

Od 1. 7. 2021 budou moci žádat na Úřadu práce o tzv. náhradní výživné. Jde o sociální dávku, která bude do určité míry nahrazovat to, co druhý rodič neposílá, přestože by měl. Předpokladem pro přiznání této dávky je splnění několika podmínek. Za hlavní z nich se dá označit aktivní snaha rodiče samoživitele o vymožení dlužného výživného. Jinými slovy pro získání dávky je potřeba, aby bylo dlužné výživné vymáháno prostřednictvím exekuce, anebo soudního výkonu rozhodnutí. V případě přiznání dávky bude náhradní výživné vypláceno ve stejné výši, která byla stanovena soudem, maximálně však do výše 3 000 Kč měsíčně a to po dobu až 24 měsíců. O náhradní výživné bude možné žádat také v případě, že druhý rodič posílá pouze část soudem stanovené částky. Dávka pak bude představovat chybějící rozdíl.

Chcete-li se dozvědět více o náhradním výživném případně pomoci se zahájením vymáhání dlužného výživného, neváhejte se obrátit na Charitní poradnu pro finanční a právní tíseň, kde Vám rádi pomůžeme.

Mgr. Tereza Čerešňová, sociální pracovník