Charitní poradna pro finanční a právní tíseň a Charitní středisko "Klíč" - virtuální prohlídka

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň a Charitní středisko "Klíč" - virtuální prohlídka

Charitní poradna pro finanční a právní tíseň sídlí na ulici Ostravská 285 nad obchodem Hruška, vedle restaurace Starý Mlýn. Poskytujeme bezplatné poradenství lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebovali by poradit v oblasti dluhové problematiky, rodinného práva, bydlení a sociálních dávek, anebo např. v oblasti pracovněprávních vztahů. Obrátit se na nás mohou nejen ti, kteří potřebují odborné informace či radu, ale také ti kteří potřebují pomoc např. se sepsáním návrhů, vyplněním formulářů anebo sepsáním jiných písemnost. 

Jedná se zejména o návrh na rozvod, svěření dětí do péče, snížení či zvýšení výživného, ale také žádosti o odklad splátek, zastavení exekuce aj. Od roku 2018 jsme akreditovanou osobou, což znamená, že jsme oprávnění k sepisování insolvenčních návrhů. V charitní poradně poskytujeme služby především ambulantně. Její nedílnou součástí je proto diskrétní konzultační místnost, která zaručuje klientům soukromí a anonymitu. Služby ale poskytujeme také terénně, to znamená, že pokud klient potřebuje, můžeme jej po předchozí domluvě doprovodit a poskytnou mu oporu např. při jednání na úřadech či jiných veřejných institucí v Českém Těšíně, u Okresních soudů v Karviné a Havířově, u Krajského soudu v Ostravě, anebo např. u insolvenčního správce.

 

Naši sociální služba Charitní středisko „Klíč“ je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, zkráceně SAS. Pojem krásný, ale co to vlastně znamená? Charitní středisko „Klíč“ pomáhá rodinám s dětmi, které se potýkají s různými obtížnými situacemi, a není v jejích silách problémy vyřešit bez pomoci druhých. Mezi tyto problémy nejčastěji spadá nevyhovující bydlení, výchovné problémy dětí, nedostatek financí či nezajištění lékařské péče pro děti. Charitní středisko „Klíč“ podporuje rodiče k řešení palčivých problémů, které ohrožují bezstarostné dětství. 
Služba je poskytována z velké části terénně, což znamená, že sociální pracovník dochází ke klientům do domácnosti. Dále tento význam spočívá v doprovodech, kdy sociální pracovník klienta doprovází na místa, kde klient má nějaké jednání zmírňující jeho obtížnou situaci. Nejčastěji se jedná o doprovody na úřady, školy a k lékařům… Pracovníci za klienty chodí nejčastěji pěšky a následně se předhánějí, kdo má více kroků na krokoměru. Mohou také využít MHD, či služební automobil.
Klienti mohou navštívit pracovníka i v zázemí Charitního střediska „Klíč“ a využít tak bezpečné a důvěrné prostředí při řešení problémů, které nechce, aby slyšeli děti, či jiné osoby, jež s nimi bydlí. V případně potřeby, lze využít i kvalitní technické zázemí.