Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Co je to paliativní péče a pozvání na setkání pečujících

Význam paliativní péče v Charitě nám přibližuje vedoucí služby Mgr. Beáta Dulawová, která řídí tým zkušených zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby. Její pracovnice poskytují odbornou zdravotní péči pacientům v jejich domácím prostředí, kde je významnou součástí pomoci je právě poskytování aktivní celkové zdravotní péče, která se snaží předcházet a mírnit utrpení klientů.

„Paliativní péče není cesta léčby, ale cesta ABY BYLO DOBŘE“, říká paní Beáta. „Jedná se o respektující přístup a ucelený systém odborné pomoci pacientům s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodinám. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života pacientů. Pomáháme klientům a jejich blízkým pochopit smrt jako přirozenou součást života, kterou je potřeba přijmout a nikoliv pokládat za nepřítele. Hlavním cílem je, aby pacient netrpěl nesnesitelnou bolestí, byla respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstal osamocen.“

Paliativní péči poskytujeme ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři a také s Charitní pečovatelskou službou. Péče je poskytována všem věkovým skupinám jak v konečné fázi nemoci, tak i kdykoliv v jejím průběhu. Paliativní, ani potažmo hospicová péče, se nevztahuje k žádnému konkrétnímu druhu nemoci, i když si ji většina lidí spojuje hlavně s onkologickým onemocněním.

V souvislosti se stárnutím populace se stále více dotýká i osob s jinými onemocněním, např. demencí. Často se jedná o chronická onemocnění, která se už nedají významně ovlivnit, omezují pacienta a působí mu mnoho nepříjemných obtíží.
„Uvědomujeme si důležitost odborných znalostí týkajících se paliativní péče a tak se naši pracovníci v přímé linii v této oblasti pravidelně vzdělávají. Letos také v rámci projektu „Paliativní péče na Těšínsku“ podpořeného Moravskoslezským krajem“ říká paní Beata Dulawová.
Důležitou zásadou paliativní péče je také zapojení rodiny do péče o pacienta a současně péče o rodinné příslušníky během onemocnění i po jeho smrti pacienta. Za tímto účelem je připravováno další setkání pečujících osob, tentokrát dne 5. 8. 2020 na téma PALIATIVNÍ PÉČE. Pod odborným vedením charitních pracovníků se mohou zájemci o toto téma dozvědět vše potřebné, doptat se na konkrétní postupy a situace ve spolupráci s psychologem, který bude setkání účasten.

Beáta Dulawová, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby

Setkání pečujících je realizováno v rámci projektu " Pomáháme pečujícím II." spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.  

5893_msk

Bc. Beáta Dulawová

vedoucí střediska, zdravotní sestra
Tel.: 603 287 700 E-mail: X.nDRW8m78Jy.Z4WH-rC1ij_%bAhT65j4mnhTj