"Čtyřnohá radost" aneb canisterapie v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

"Čtyřnohá radost" aneb canisterapie v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Radost a láska, kterou nám zvířata dávají je opravdová. Svou přítomností dokážou vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. Border kolie Ceasar je toho živoucím důkazem, což potvrdil během své návštěvy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku. 

Jak vše proběhlo nám popsala aktivizační pracovnice Renáta Gąsior:" Paní Silvie, která u nás pomáhá s aktivizací, nám přišla představit svého čtyřnohého přítele Cézara. Ukázal nám všechny své dovednosti. Klienti si ho mohli pohladit, dát mu pamlsek a také si zkusit mu vyčesat srst. Na závěr jsme shlédli video o tomto plemeni -Border kolii, kde byla ukázka toho, co vše dovedou. Cézar byl skvělý a těšíme se na další návštěvu."

Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. (canis = latinsky pes). Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů. V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování. U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím. Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Canisterapie zná tyto formy: aktivace, terapie, edukace a krizová intervence. (zdroj: Wikipedie)

DSCN0049

DSCN0046 (1)

DSCN0043 (1)