Další prima strávený den v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež -  Charitní středisko "Kometa"

Další prima strávený den v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - Charitní středisko "Kometa"

Na konci měsíce srpna se klientům vydařila jedna z naplánovaných letních aktivit, a tou byla návštěva čističky odpadních vod v Karviné.

Klienti se dozvěděli spoustu zajímavostí, kromě jednotlivých fází, kdy se voda čistí postupně od hrubého až po nejjemnější odpad, měli také možnost prohlédnout si nádrže, kde bakterie rozkládají organický odpad. Oddělený kal, organický materiál je zde využíván jako bioplyn k vytápění a pro výrobu elektrické energie, která pokryje až 45% spotřeby v této provozovně. Klienti vnímali exkurzi jako velmi poučnou, kdy si na počátku zacpávali nosy kvůli zápachu a na konci žasli nad čistotou vody vracející se zpět do přírody. Na konci exkurze poděkovali klienti panu průvodci a využili krásného slunného dne a zpět do klubu se prošli pěšky. Cestou si povídali o nových informacích, které získali a které je zaujaly.

Bc. Martina Suchánková, pracovník v sociálních službách

226178727_3981374118639293_822822002797156395_n