Děkujeme dobrovolníkům, kteří pomáhají v Charitním domě pro matky v tísni

Děkujeme dobrovolníkům, kteří pomáhají v Charitním domě pro matky v tísni

Náš život i životy lidí kolem nás jsou složené ze spousty drobných i větších příběhů, některé se v určitých momentech prolínají, z některých se můžeme něco naučit a je dobré předávat si je.
Jsme rádi, že se nám letos v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně podařilo navázat spolupráci s dobrovolníky. Každý kdo pomáhá je pro nás velmi cenný. Všichni pomáhají maminkám a dětem v jejich těžkém životním období.

Jedna z našich dobrovolnic pomáhá s doučováním českého jazyka. Dobrovolnice se zapojila do doučování maminky, která přijela pracovat do české republiky a je cizinka. Odhodila přirozený stud a požádala o pomoc naučit se lépe česky. I když česky porozumí a snaží se domluvit, je si velmi nejistá, zda vše pochopila správně, nebo zda je její odpověď správně formulována. Přáním maminky je v českém jazyce naučit se číst a psát.

A tak se nám podařilo zapojit maminku a dobrovolnici ke spolupráci. Mamince pomohly knížky a sešity pro první třídu, koupila si slovník a pracovní sešity. Vzájemná spolupráce je úžasná, na mamince je vidět postupné změny při komunikaci, jak trénuje, jak si začíná být jistější v mluvení česky.

Všem dobrovolníkům moc děkujeme, každé jedno gesto pomáhá těm, kteří to potřebují.


Bc. Kateřina Hajdušková, vedoucí Charitního domu pro matky v tísni