Děkujeme za návleky

Děkujeme za návleky

Koncem května jsme zveřejnili výzvu, ve které hledáme dobrovolníky z řad veřejnosti ochotné ušít látkové návleky. Tyto návleky budou používat návštěvy v našich domovech pro seniory. Byli jsme mile překvapeni okamžitou nabídkou pomoci projevenou věznici Karviná.

Tamní odsouzení nám v rámci speciálně výchovné aktivity Ergoterapie a ve svém volném čase ušili neskutečných 50 párů. Naše poděkování patří odsouzeným, jejich vychovatelce – terapeutce paní Bc. Barboře Syrkové a v neposlední řadě vedení věznice a dozorcům. Děkujeme, jste úžasní!