Den otevřených dveří v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Den otevřených dveří v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

V rámci týdne sociálních služeb proběhl Den otevřených dveří i v Charitním domě pro seniory v Hnojníku. Cílem této akce bylo rozšířit povědomí o tom, jak to vypadá a funguje v této pobytové službě pro seniory. Každý návštěvník měl možnost prohlédnout si prostory domova, dozvědět se informace službě domova pro seniory a o práci Charity český Těšín. 

Návštěvníky nejvíce zajímalo, jak se klientům v Charitním domě žije, jestli mají nějaký program, jak vypadají pokoje a jakým způsobem se do domova mohou přihlásit. Na všechny otázky mohly odpovědět sociální pracovnice, které byly k dispozici a mohly návštěvníky po domově také provést a vše jim ukázat. Na chodbách a v jídelně domova byla připravena prezentace práce Charity Český Těšín a bylo také možné nahlédnout do Kroniky domova, kde je zaznamenána každá významná událost, která se v domově stala. Na stolech byly vystaveny různé letáčky s informacemi a také výrobky, které klienti vyrobili spolu s  aktivizačními pracovnicemi. Den to byl dlouhý a náročný, ale za to byl plný milých setkání a rozhovorů, které mohly lidem více přiblížit život v domově pro seniory. Vzácným hostem byla paní poslankyně Mgr. Pavla Golasowská, která osobně navštívila klienty na pokojích a potěšila je krásnou květinu.

Mgr. Anna Karczmarzyková, sociální pracovník

IMG_3667

IMG_1587

IMG_1588