Jak se stát pečovatelkou

Jak se stát pečovatelkou

O tom jak se stát pečovatelkou nám prozradí vedoucí pečovatelské služby Dorota Wacławiková: " Základní podmínky, které musí pracovnice v sociálních službách naplňovat, se řídí Zákonem o sociálních službách číslo 108/2002 Sb. To však není všechno. Péče o seniory vyžaduje specifický přístup. Proto, než se rozhodnete odpovědět na inzerát, ve kterém organizace hledá pracovníka v sociálních službách „pečovatelku“, ujistěte se, zda máte ty správné předpoklady, které Vám práci s cílovou skupinou usnadní – v Charitní pečovatelské službě se jedná o seniory starší 65 let a osoby s tělesným, zrakovým nebo chronickým onemocněním starší 18 let. 

Dobrá „pečovatelka“ by měla mít řadu vlastností, které jí usnadní práci v každodenní péči o seniory, respektive o cílovou skupinu klientů pečovatelské služby. Je třeba si uvědomit, že pečovatelka by měla být zdravá, fit a mít dobrou kondici jak fyzickou, tak psychickou, aby mohla bez omezení vykonávat každodenní činnosti týkající se pomoci klientům zvládat základní denní aktivity, které již nejsou schopni vykonávat sami.

Je velmi důležité, aby dobrá pečovatelka měla následující vlastnosti:
- trpělivost vůči klientům, kteří již mnohdy často potřebují opětovné opakování a vysvětlování určitých věcí, činností
- odpovědnost za péči o starší osobu
- schopnost samostatně reagovat (pečovatelka vždy může počítat s podporou vedoucí či sociálním pracovníkem služby, ale pečovatelka je v denním kontaktu s klientem a proto si musí umět poradit v některých situacích sama)
- odolnost vůči stresu v případě nepředvídatelných situací
- empatii a citlivost k seniorům/klientům, které ve většině případů trápí jejich zdravotní problémy či omezení
- dodržování zásad slušného chování, avšak v případě, že klient nebo rodina vyžaduje něco, co není součástí poskytování péče, umět asertivně odmítnout
- velice důležitou vlastností je pokora, srdečnost, starostlivost, vstřícnost
a zejména pozitivní přístup


Pečovatelka s těmito vlastnostmi vzbuzuje důvěru a klient se tak cítí bezpečně. Lidé, kteří uvažují o práci v pečovatelské službě, by se měli umět přizpůsobit každé situaci. Senioři bývají mnohdy z důvodu vysokého věku či nemoci podráždění, tvrdohlaví, vznětliví či až nepřátelští. Je proto třeba mít na paměti, že jen velmi těžce nesou ztrátu své samostatnosti a zhoršující se zdravotní stav. Péče o seniora je těžká práce, a proto je velmi důležité si předem promyslet, zda tuto činnost chceme vykonávat. Pečovatelka by si měla uvědomit, že se stává součástí každodenního režimu života klienta.

Proč se stát pečovatelkou:
- díky Vaší práci je kvalita života klientů lepší, Vaše práce je smysluplná, jak pro klienty, tak i pro jejich rodiny
- Vaše přítomnost je pro klienty velkou psychickou podporou. Pečovatelky jsou mnohdy jediné osoby, se kterými se osamělí senioři během dne setkávají
- populace nezadržitelně stárne, a proto pečovatelek bude potřeba stále více. Není třeba mít tedy starost o uplatnění do budoucna.
- každoroční vzdělávání v oblasti sociálních služeb a s tím spojená možnost naučit se novým dovednostem, získat nové zkušenosti zvýšit si kvalifikaci. "