Jednorázové hygienické obaly namísto jídlonosičů

Jednorázové hygienické obaly namísto jídlonosičů

Vzhledem k aktuální situaci a zvyšujícímu se nebezpečí šíření koronaviru, jsme se rozhodli k důležitému preventivnímu rozhodnutí.

Od dnešního dne budou klientům Charitní pečovatelské služby rozváženy obědy v nevratných jednorázových hygienických obalech. Cena obědu se nemění.

Uvědomujeme si, že toto dočasné opatření není s ohledem na ekologii zcela v pořádku, ale rozhodli jsme se pro ně v zájmu zvýšené ochrany zdraví našich klientů a pracovníků.

Alina Humel

propagační pracovník
Tel.: 605 205 638 E-mail: WevxRW.m8.yjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M