Klientská rada v Charitním středisku Kometa

Každý poslední čtvrtek v měsíci patří v Charitním středisku Kometa „Klientské radě“.  V úvodu sociální pracovnice připomíná klientům pravidla klubu, potřebu šetření materiálem při tvořivých aktivitách a zanechávání pořádku při opouštění klubu.

Poté následuje část věnována plánování programu na následující měsíc. Klienti mají prostor se k jednotlivým aktivitám vyjádřit, sdělit své požadavky a přání, odsouhlasit či je případně doplnit. V červenci na klienty čeká opravdu pestrý program: spousta zábavných činností v podobě workshopu tvoření loutek, her, pohybových aktivit a třeba i vycházek po okolí.