Milostivé léto

Milostivé léto

Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí, jako například na sociálním či zdravotním pojištění či u obcí za nájem, budou mít od 29.10.2021 do 29.1.2022 jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji.

Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pouze pevnou částku 908 korun jako náklady, tak zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství mu bude odpuštěno. Pro tento postup se vžil název milostivé léto.

Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním pojištění rovněž závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český rozhlas, Česká televize, dopravní podniky, školy, nemocnice apod.

V praxi se může jednat o tisíce, možná desetitisíce lidí, kteří z původně malého dluhu dnes dluží statisíce, možná miliony korun kvůli enormnímu penále, zejména na zdravotním a sociálním pojištění. Tito dlužníci tak v důsledku schválené novely exekučního a občanského soudního řádu mají nyní jedinečnou příležitost k uhrazení svého dluhu bez penále a úroků.

Pro více informací nejen k milostivému létu, ale i z oblasti rodinného práva (rozvod manželství, svěření dětí do péče), s problematikou zadluženosti, pracovních vztahů, dávek apod. se mohou zájemci obracet na Charitní poradnu, která funguje na principech bezplatnosti a anonymity. Ke klientům je přistupováno individuálně a jejich situace je vždy řešena diskrétně. Poradna sídlí na ul. Ostravská 285, 737 01 Český Těšín a je otevřena od pondělí do čtvrtka, od 8h do 14h, vyjma středy, kdy je otevřeno od 9h do 17h. Tel. 731 454 650, 734 796 858.

Tým Charitní poradny