Mimořádné opatření

Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN ze dne 9. 3. 2020 nařizujícím všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě zákaz návštěv. Tento zákaz od 10. 3. 2020 uplatňujeme také v pobytových službách Charity Český Těšín. Děkujeme za Vaše pochopení.

Mimořádné opatření 1

Mimořádné opatření 2