Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Muzikoterapie v Charitním domě pokojného stáří

Po delší koronavirové přestávce opět pokračujeme v naši pravidelné aktivitě s klienty a to ve zpívání polských, českých lidových písní v rámci muzikoterapie.

Umíme slovenskou "Marišu" a zpíváme písně s ukazováním nebo křesťanské. Kromě samotného zpěvu doprovázejí klienti na různé perkusní nástroje. Muzikoterapie je balzámem pro duši a přináší radost jak zpěvákům, tak posluchačům.

Muzikoterapie je terapeutický obor, který využívá hudební prvky (zvuk, rytmus, harmonie a melodie) k hudebním i nehudebním cílům. Muzikoterapie může být cílena jako léčba, osobní rozvíjení člověka, podpora komunikace a vzdělávání či zlepšení mezilidských vztahů.(zdroj.:Wikiskripta)