Notebooky pro potřebné

Notebooky pro potřebné

Charitní středisko „Klíč“ pomáhá rodinám s dětmi i v druhé vlně COVID-19, na základě níž byl vyhlášen nouzový stav a opět došlo k uzavření škol. Rodiny s dětmi se potýkaly s problémy pojící se s distanční výukou. Některé rodiny nedisponovaly technickým vybavením, za pomocí něhož by se mohly děti řádně připravovat do školy a splňovat tak podmínky distanční výuky.
Rodiny si uvědomují, že vzdělání je důležité nejen pro rozvoj dětí, ale i pro budoucí uplatnění na trhu práce. Spolu s rodinami jsme oslovily nadaci Patron dětí a nadaci Znesnáze21 paní Nory Fridrichové, z jejichž zdrojů byly rodinám poskytnuty notebooky sloužící pro vzdělávací potřeby dětí. Rodiny a děti jsou za tuto pomoc velmi vděční. Nyní se mohou děti řádně vzdělávat. 

1579729270_znesnaze-21-fb (1)    stažený soubor