"Podzimní" nouzový stav v Charitním domě pro matky v tísni

"Podzimní" nouzový stav v Charitním domě pro matky v tísni

Druhý nouzový stav roku 2020 se v Charitním domě pro matky v tísni setkal s obavami. Klientky věděly jak postupovat podle jarních opatření, ale strach z nejistoty, z omezení některé zaskočil a tentokrát některé klientky neudržely slzy. Jak se opatření zpřísňovaly, mnohé věděly, že se jejich plány a představy opět posunuly a čeká je období nejistoty. Chmury dopadají na klientky i s obdobím, které nás čeká, tedy „Vánocemi“. Rozhodně se zvýšily nároky na trpělivost a vynalézavost pracovnic i maminek k zabavení dětí v nouzovém stavu. Snažíme se vzájemně motivovat, klientky plánují a připravují pečení cukroví. Aby bylo všem příjemněji připravují klientky vánoční výzdobu, každý se snaží přispět něčím, co umí.  

Velmi těžká je pro klientky komunikace s Úřadem práce, se zdravotními pojišťovnami a lékaři. Komunikace ve většině případů probíhá telefonicky či pomocí e-mailu. Osobní návštěvy jsou omezené, často pouze k vyzvednutí potřebných formulářů. Klientky se proto na nás obracejí s prosbou o pomoc při odesílání e-mailů a pomoci při vyplnění formulářů. Klientky si nejsou jisté z telefonického hovoru s ÚP, nevědí, co mají doložit za podklady, které na ÚP požadují.  Klientkám pomáháme vyplnit formuláře, zformulovat text při odeslání e-mailu.  Pro klientky je momentálně hodně těžké najít si práci a bydlení. Vlivem nouzového stavu se hodně zmenšila nabídka práce, kterou by mohly klientky vykonávat a zmenšila se i nabídka podnájmu.Pro pracovníky je podzimní vlna jednodušší v tom, že momentálně není v Charitním domě pro matky v tísni žádný školák a neprobíhá zde distanční výuka. Větší část dětí, které jsou momentálně na CHDM chodí do školky, ostatní děti jsou ve věku, kdy ještě do školky nechodí.

Bc. Kateřina Hajdušková, vedoucí Charitního domu pro matky v tísni.