Příběh klientky Charitního střediska „Klíč“

Příběh klientky Charitního střediska „Klíč“

Začátek školního roku byl pro mnohé rodiny finančně náročný, jelikož bylo zapotřebí zajistit školní pomůcky, dále uhradit školkovné či zajistit stravné ve školní jídelně popřípadě mateřské škole. Své o tom ví i paní Eva, která je klientkou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Charitní středisko „Klíč“. 

Jelikož paní Eva počítala s tím, že září bude pro ni a její rodinu finančně náročný, začala vše kolem školy a školky řešit v průběhu letních prázdnin. Na přelomu července, srpna oslovila školu a vyžádala si seznam školních pomůcek pro své děti. Celková částka na pořízení všech pomůcek byla pro rodinu příliš vysoká. Ačkoliv paní Eva má brigádu a snaží se tak finanční situaci rodiny zlepšit, přesto neměla finanční prostředky na pořízení všech nezbytností pro děti do školy. S paní Evou jsme řešily možnosti, jak zajistit školní potřeby pro děti. Rozhodla se požádat o pomoc nadaci Patron dětí. Paní Eva si vyplnila a podala žádosti jako zákonný zástupce dětí. Následně jsem já jako patron žádost doplnila. Za několik týdnů rodina obdržela balík se školními pomůckami. Děti byl díky nadaci a aktivnímu přístupu jejich maminky připraveny na zahájení školního roku. V průběhu září vyvstala potřeba u dětí stravovat se ve školní jídelně a školce. U dvou dětí se povedlo zajistit obědy přes projekt Obědy pro děti. Dalšímu z dětí byly v mateřské škole zajištěny obědy opět za pomoci nadace Patron dětí.

V současné době se mnoho rodin potýká s nepříznivou finanční situací jako paní Eva, v důsledku které není v jejich finančních možnostech pro své děti zajistit školní pomůcky, či stravné. V tomto ohledu se snaží Charitní středisko „Klíč“ rodinám s dětmi podat pomocnou ruku.

Charitní středisko „Klíč“ i nadále zprostředkovává doučování pro rodiny využívající službu, které probíhá přímo ve středisku a je realizováno prostřednictvím dobrovolníků. Tuto možnost uvítalo již několik rodin, které následně doučování pro své děti využily.

S pokračujícím školním rokem se i nadále snaží sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Charitní středisko „Klíč“ pomáhat tam, kde je to potřeba.

Mgr. Patricie Turnová, Charitní středisko „Klíč“