Přímá hmotná pomoc – rozhovor s vedoucí Doplňkových služeb, paní Danutou Juroszek

Přímá hmotná pomoc – rozhovor s vedoucí Doplňkových služeb, paní Danutou Juroszek

Často si klademe otázku, zda víme o veškerých činnostech Charity Český Těšín. Všichni asi vědí o tradiční, již léta pořádané celonárodní Tříkrálové sbírce, o domovech pro seniory, pečovatelské a asistenční službě, azylovém domě a ostatních registrovaných sociálních a zdravotních službách, které Charita Český Těšín provozuje. Prostřednictvím Doplňkových služeb Charita Český Těšín provozuje také služby, které nejsou registrovanými službami podle zákona o sociálních službách. Možná nejsou tak známé jako výše uvedené služby, ale o to více jsou potřebné.
Přímou hmotnou Vám přiblíží vedoucí Doplňkových služeb, paní Danuta Juroszek.

Co si můžeme pod službou Přímá hmotná pomoc představit?
Jedná se o potravinovou a materiální pomoc ve formě ošacení a obuvi poskytovanou sociálně slabým lidem. Hlavním cílem je poskytnout osobám a domácnostem v nouzi vyváženou kvalitní stravu a základní potraviny a hygienu. Balíčky potravin včetně drogerie nebo ošacení předáváme občanům Českého Těšína, a to na základě předloženého doporučení. Tento formulář může vyplnit pouze sociální pracovník sociálního odboru města včetně OSPODu, sociální pracovník CHČT nebo jiné obdobné organizace, případně pracovník Úřadu práce.

Můžete mi blíže přiblížit pojem „Potravinová pomoc“?
Díky „Potravinové pomoci“ dokážeme nejen účelně pomoci různým cílovým skupinám potřebných, ale předcházíme tak i plýtvání potravin. Potraviny do skladu přímé hmotné pomoci získáváme různými způsoby. Jsme členy Potravinové banky v Ostravě, a proto se aktivně zúčastňujeme národních potravinových sbírek, krajských sbírek a také pravidelně svážíme potraviny z potravinových řetězců. Také jsme zapojeni do programu FEAD, ze kterého čerpají členské státy EU prostředky na pomoc nejohroženějším.

Přibližně kolika osobám jste v roce 2020 pomohli?
Od začátku minulého roku jsme poskytovali pomoc nepřetržitě - vydali jsme přes 670 ks balíčků a tímto podpořili jednotlivce nebo i velké rodiny. Přestože máme několik zdrojů k získávání potravin, množství je stále nedostačující. Bohužel v roce 2020 národní Jarní potravinová sbírka byla kvůli epidemiologickým opatřením zrušena, krajská sbírka nebyla plně uskutečněna a u pravidelných svozů z potravinových řetězců pořád sledujeme trvalý pokles množství. Paradoxně se zvyšuje množství potřebných osob – vlivem finančních potíží se ztrátou zaměstnání, s nuceným ošetřovným v důsledku uzavření škol apod.

Může veřejnost pomoci?
Určitě ano, možností jak darovat potraviny a pomoci potřebným je několik. V rámci pravidelných potravinových nebo mimořádných sbírek v obchodech, přes nákupy online, o jejichž termínech je veřejnost informována prostřednictvím letáků, webových stránek, atd., také je možnost se aktivně zapojit do realizace sbírek dobrovolnickou službou apod.

Národní Podzimní sbírka potravin, realizována již tradičně v TESCU Český Těšín, byla velkým přínosem do našeho skladu přímé hmotné pomoci. Věříme, že i Jarní sbírka potravin, plánovaná v sobotu 24. dubna 2021, se uskuteční a bude úspěšná. Děkujeme už dopředně všem, kteří budou mít laskavé srdíčko a svým nákupem trvanlivých potravin a drogerie podpoří osoby v nouzi.

Jak u Vás probíhá „Materiální pomoc“ a i zde může veřejnost nějakým způsobem pomoci?
V rámci „Materiální pomoci“ poskytujeme zdarma oblečení, obuv a případně nezbytné věci denního užitku (hrnky, talíře, ručníky apod.) doporučeným osobám, které nejsou schopny vlastními silami toto zabezpečit a takto prolomit začarovaný kruh chudoby a strádání. Věci získáváme darem od veřejnosti přímo v Charitním bazárku na ulici Ostravská 285 v Českém Těšíně. Přijímáme čisté a ještě použitelné oblečení a obuv pro dospělé i děti, ložní prádlo, ručníky, přikrývky, deky, nádobí apod., a to v provozních hodinách Charitního bazárku: úterky a pátky od 9-15h.

Veřejnost se také může aktivně zapojit k třídění věcí formou dobrovolnické služby. Podpoříte tak rodiny nebo jednotlivce, budete chránit životní prostředí (znovuvyužití věcí).

I přes veškeré potíže spojené s tímto podivným časem se snažíme pomáhat potřebným a takto projevovat lásku k bližnímu. Spolu to zvládneme!
Danuta Juroszek, vedoucí Doplňkových služeb