Regionální den v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Regionální den v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Již tradičně proběhl v Charitním domě pro seniory v Hnojníku regionální den. Tentokrát spojili dva kraje a to severní a východní Čechy. Klienti se na společném setkání z dokumentu dozvěděli zajímavosti o těchto krajích, nechyběl prostor k diskuzi, ve které si vyměnili své názory a zkušenosti. Poté následoval tématický oběd: žampionová polévka, hrachová kaše, uzená rolka s červenou cibulkou a chlebem.  

Severovýchodní Čechy hrály už od 10. století významnou roli při formování budoucího českého státu. Ve 13. století, kdy byl zformován Královéhradecký kraj, byla založena řada měst i nových klášterů, např. mužský benediktinský v Broumově nebo johanitská komenda – opevněný klášter – na významné obchodní stezce v Českém Dubu