Setkání pečujících na téma: " Paliativní péče"

Setkání pečujících na téma: " Paliativní péče"

Dne 5. 8. 2020 proběhlo již druhé Setkání pečujících v tomto roce. Téma tohoto setkání mohlo být pro někoho trochu těžké, avšak součástí bytí, a to „paliativní péče“.
Paliativní péčí se rozumí péče o nemocné, v pokročilém stádiu nemoci. Hlavní součástí této péče je pomoc od bolesti a dalších symptomů, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
Přednášející byla zkušená odbornice, vedoucí ošetřovatelské služby Charity Český Těšín Bc. Beáta Dulawová. Účastnící setkání se mohli dozvědět zajímavé informace z této oblasti, obzvláště, jak paliativní peče probíhá v praxi. V průběhu setkání proběhla také diskuze nad tématem smrti, která se v podstatě týká nás všech.
Setkání bylo realizováno v rámci projektu " Pomáháme pečujícím II." spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

5893_msk