Tablet od srdce

Tablet od srdce

Vedoucí pobytových služeb Charity Český Těšín převzala od zástupce společnosti Philip Morris ČR a.s., dva tablety. Děkujeme!

Cílem projektu „Tablet od srdce“ je prostřednictvím darovaných, předprogramovaných tabletů, umožnit klientům domovů pro seniory spojení se svými blízkými „z očí do očí“ pomocí videohovorů. Na projektu se podílí několik společností a neziskových organizací, například Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR nebo Nadace Charty 77.

Uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou pro naše klienty velice nepříjemné a všem chybí tolik potřebná komunikace. Tablety budou sloužit k videohovorům a jsou již našim klientům k dispozici.  

tablet 1

tablet 2

Mgr. Ivana Dudík - Lazarovská

projektový pracovník
Tel.: 730 816 774 E-mail: 4onxRWb7g8Ey.ca7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r