Taxík Maxík není komerční taxi

Taxík Maxík není komerční taxi

Přepravní službu Taxík Maxík poskytuje Charita Český Těšín seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním omezením s trvalým bydlištěm v Českém Těšíně nebo v Chotěbuzi. O jakou službu se jedná a čím se liší od obyčejného taxi, nám prostřednictvím krátkého rozhovoru přiblíží vedoucí Charitních doplňkových služeb, paní Danuta Juroszek.

Co služba Taxík Maxík nabízí?
Řidič Taxíku Maxíku klienta nejenom odváží na domluvené místo, ale i ochotným a vlídným přístupem pomáhá při nástupu či výstupu z vozidla, s uložením tašky nebo nákupu do zavazadlového prostoru či doprovází klienta ke dveřím ordinace. Samozřejmostí je také pomoc s kompenzační pomůckou, včetně skládání a uložení invalidního vozíku nebo chodítka.
Výjimkou není ani odnos nákupu až ke dveřím bydliště. Pokud klient i přes veškerou pomoc řidiče potřebuje svůj doprovod, služba mu umožňuje přepravu bez dalšího poplatku i s doprovodem, asistentkou, opatrovníkem nebo vodícím psem. Služba je určena seniorům starším 65 let nebo držitelům průkazu ZTP a ZTP/P bez ohledu na věk, pro občany Českého Těšína a Chotěbuze (mimo uživatele sociální pobytové služby).

Čím se liší Taxík Maxík od komerčního taxi?
Od první jízdy se snažíme vyjít vstříc všem potřebám klienta. Víme, kde se mu lépe nastupuje, jakou kompenzační pomůcku používá, jak dlouho mu bude asi trvat přesun k cíli a další podrobnosti, kterých si díky individuálnímu přístupu všímáme. Odměnou pro celý tým přepravní služby Taxík Maxík je spokojený klient, který se může těšit na úsměv a dobré slovo řidiče při další jízdě.

Jaký je provoz služby v období Covid-19?
Po vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru jsme přepravní službu nezavřeli, ale za zvýšených hygienických podmínek (personál služby i klienti v rouškách, řidič v rukavicích, ochranný omyvatelný obal na sedadle klienta, dezinfekce vozidla po každé jízdě) jsme nadále provozovali přepravu a dopravovali klienty do zdravotnických zařízení. V dodržování zvýšených hygienických podmínek stále pokračujeme.

Jak dlouho tato služba funguje?
Přepravní službu za zvýhodněných podmínek provozuje Charita Český Těšín již od roku 2014, kdy byl zakoupen první, avšak postarší automobil. Od začátku roku 2019 je tato naše služba známá již pod názvem Taxík Maxík a disponuje novým automobilem, který jsme obdrželi od města Český Těšín díky společnému projektu nadace Nadace Charty 77 – Konta Bariéry a lékáren Dr.Max.

O našem Taxíku Maxíku se můžete více dozvědět prostřednictvím našich webových stránek, letáků, z novin, z čekáren ordinací, sdílenými zkušenostmi od svých příbuzných, sousedů či známých, anebo přímo od řidiče, kterého běžně zastavují chodci, aby zjistili informace o službě. Dozvědět se více či přímo objednat jízdu můžete přímo na dispečinku Taxík Maxíku, tel.: 605 912 918.

Tato služba je podpořena z rozpočtu města Český Těšín, obce Chotěbuz a Moravskoslezským krajem v rámci projektu Jezdíme snadněji s Charitou IV. 

5893_msk    Image.ashx  Chotěbuz logo