TAXÍK MAXÍK SETKÁNÍ V PRAZE

TAXÍK MAXÍK SETKÁNÍ V PRAZE

Na společném červnovém setkání v Praze sdíleli zástupci devatenácti měst své zkušenosti z provozování Taxíků Maxíků. Hovořilo se o zkušenostech s financováním služby, o skladbě klientů Taxíků Maxíků. Zástupci nadace prezentovali smysl projektu a způsob výběru provozovatelů. „Nováčci“ měli možnost seznámit se s projektem a načerpat inspiraci od těch, kteří už mají jeho fungování dokonale vyladěné. Na parkovišti pak zástupci zapojených měst a organizací se zájmem okukovali jednotlivé vozy, jejich velikost a nejrůznější bezbariérové úpravy.

„I když Charitní taxík provozujeme již od roku 2014, nabídku města k zapojení do projektu Taxík Maxík jsme přijali s vděčností“ uvedla Ing. Klimková. „Tato spolupráce nám nejen pomohla vyměnit velmi staré a poruchové auto za nové, ale také teď můžeme společně s dalšími provozovateli sdílet nabyté zkušenosti, což je pro nás velmi cenné a užitečné pro praxi. Na setkání v Praze se také hovořilo o možnosti výměny vozidla v případě jeho opotřebení městským provozem. Existuje tedy šance, že do budoucna bychom mohli mít v Těšíně Charitní Taxík Maxík s bezbariérovou úpravou, která v tuto chvíli chybí. Vnímáme jako důležité nabízet tuto aktivní a flexibilní pomoc, tak jak ji naši klienti potřebují.“

Účinnou pomoc seniorům a handicapovaným ve formě finančně dostupné taxislužby vymyslel před lety generální ředitel společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING a.s., Ing. Daniel Horák s ředitelkou Nadace Charty 77 Boženou Jirků. Provoz Charitního Taxíku Maxíku je financován z příspěvků klientů, rozpočtu města Český Těšín a obce Chotěbuz, a dále z individuální dotace Moravskoslezského kraje na specializovanou přepravu.

Ing. Monika Klimková, ředitelka Charity Český Těšín

2021_06_24_taxik_maxik_praha_letnany_013

(foto: Redakce SenSen (LN), 29.06.2021)