Úprava provozní doby Charitní poradny

S ohledem na epidemiologickou situaci v celé České republice došlo k úpravě provozní doby Charitní poradny (Poradny pro finanční a právní tíseň, tak Poradny pro rodiny – seniory a pečující). Do Charitní poradny budou přijímání pouze objednaní klienti za dodržení stanovených hygienických pravidel. Objednáváním klientů chceme zamezit střetávání klientů a mít dostatek času pro dezinfekci a větrání prostor. Děkujeme za pochopení.

Informace pro Klienty COVID Charitní poradna 2