V neděli 5. září budou lidé po celém světě slavit mazinárodní den Charity

V neděli 5. září budou lidé po celém světě slavit mazinárodní den Charity

Mezinárodní den Charity má dovést lidi k zamyšlení, zda by i oni nějak mohli pomoci lidem, kteří to potřebují. Jakákoli pomoc druhým má kolikrát nedocenitelný dosah.

 Od roku 2013 je stanoven Organizací spojených národů Mezinárodní den Charity, který připadá právě na 5. září. Jedná se o výraz podpory a úcty organizacím i jednotlivcům po celém světě, kteří pomáhají potřebným na dobrovolnické a filantropické bázi. Proč právě 5. září? Na počest jedné velmi významné humanitární pracovnice. V tento den, roku 1997 zemřela Matka Tereza, která se zapsala do paměti svým výrokem: „Život plný práce pro ty nejchudší a nejzranitelnější je velkou inspirací.“ Matka Tereza za svůj život dostala mnoho ocenění za humanitární pomoc a dokonce byla prohlášena za blahoslavenou.