VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA SLUŽEB NA ULICI JABLUNKOVSKÁ

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA SLUŽEB NA ULICI JABLUNKOVSKÁ

Na ulici Jablunkovské ve Svibici sídlí hned několik našich služeb: Charitní pečovatelská služba, Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující, Charitní asistence, Charitní centrum pro seniory a Doplňkové služby.   

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A CHARITNÍ PORADNA PRO RODINY - SENIORY A PEČUJÍCÍ - VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
 
Charitní pečovatelská služba se snaží o to, aby klienti, kteří z důvodu věku, onemocnění, zdravotního stavu nebo se sníženou soběstačnosti, mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Naše skvělé terénní pracovnice zajišťují pomoc v oblastech např. hygieny, podávání stravy, zajistit nákup, vyzvednou léky apod. V Českém Těšíně je pět pracovnic, v detašovaném pracovišti Těrlicku čtyři. Právě ony většinu svého pracovního času tráví v terénu a dojíždějí za potřebnými.
 
Charitní poradna pro rodiny – seniory a pečující, jak už napovídá její název, je určena pro osoby starší 60 let, dále pro osoby pečující o blízkého člověka, který z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu není schopen se sebe sám postarat a také pro pozůstalé, kterým osoba o kterou pečovali, zemřela. Obrátit se na nás mohou lidé, kteří se teprve chystají anebo již pečují o svého blízkého a potřebují podporu, odborné informace, rady i praktickou pomoc v oblasti péče o osobu blízkou. (Co zařídit než začnu o blízkého pečovat, jaké služby mi mohou s péči pomoci, jak vyřídit opatrovnictví, ale také senioři, kteří potřebují poradit v oblasti příspěvku na péči, důchodového pojištění, potřebují pomoc při vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením aj. příspěvků.) Součástí poradny je také výuková místnost, ve které je možné si nacvičit, jak manipulovat s někým, kdo má omezenou pohyblivost i jak při péči o osobu blízkou správně používat jednotlivé kompenzační pomůcky. Pracovník poradny Vám pomůcku ukáže, poradí, jak s ní manipulovat, ale máte také možnost si sami pomůcku vyzkoušet. Poradna disponuje také geronto-oblekem, což je speciální oblek, který byl vyvinut k tomu, aby simuloval stařecký pohyb se všemi pohybovými, zrakovými i sluchovými omezeními. Klienti si u nás tedy mohou v případě zájmu vyzkoušet, jak se člověk v pokročilém věku s různými zdravotními komplikacemi cítí. Tato poradna je součásti Charitní poradny, která sídlí na ulici Ostravská.
 
 

 

Krátkým a úderným heslem naší Charitní asistence je „Zůstat doma“. Poskytujeme osobní asistenci v domácnostech našich klientů. Klientem se můžete stát, pokud máte 27 a více let a je ve Vašem životě nějaká nepříznivá sociální situace. Jste osamocen, potřebujete si s někým popovídat, jít na procházku, či potrénovat paměť. Pomůžeme Vám s koupelí, či s Vámi nakoupíme.  Našimi klienty jsou v současné době převážně senioři. Naše služba se zaměřuje na upevnění stávajících schopností a dovedností nebo jejich rozvoj. Naše asistentky mimo jiné trénují s klienty paměť, jemnou pohyblivost rukou, hrají společenské hry, předčítají knihy.  To vše pomocí nově nakoupených knih, společenských her a stavebnic. Hlavně se všichni snažíme, aby klient byl v dobré pohodě.

 

K službám Doplňkových služeb kromě přepravy pro seniory Taxíku Maxíku patří: Charitní služby pro domácnost – služba pro seniory nebo osoby se zdravotním omezením údržbářského charakteru – např. drobné opravy v domácnosti a kosení zahrádek; dále Startovací byty – jedná se o návaznou službu určenou pro maminky s dětmi z azylového domu nebo pro osoby doporučené sociálně aktivizační službou; dále k nám patří Půjčovna kompenzačních pomůcek – potřebným zapůjčíme pomůcky bez ohledu na věk. Přímá hmotná pomoc – tato služba je na jiné adrese: Ostravská 285, zde poskytujeme doporučeným osobám prostřednictvím sociálního pracovníka potravinovou a materiální pomoc v podobě ošacení. Oblečení předáváme na Charitním bazárku, který také spadá pod naše křídla. V Charitním bazárku přijímáme od veřejnosti oblečení a jiné věci kromě elektra a nábytku, a dále za příspěvek na provoz bazárku poskytujeme potřebným nebo právě věnujeme v rámci materiální pomoci. V bazárku také prezentujeme a prodáváme dobrodárky, které jsou ušity našimi dobrovolnicemi. Látky pro šití získáváme z nepoužitelných či neprodejných kusů oblečení. 
 

 

Do našeho Charitního centra pro seniory přichází lidé v důchodovém věku a lidé se chronickým onemocněním nebo tělesným handicapem. Služba je klientům poskytována na dvou střediscích, v Českém Těšíně Svibici a v Havířově Šumbarku. V Českém Těšíně se centrum nachází v budově, ve které je ještě více sociálních služeb a všechny tak tvoří Komunitní centrum pro seniory. V Havířově se služba poskytuje v pronajatých prostorách Střediska pro děti a mládež Don Bosko. Klienti obou senior center přichází, aby se setkávali, nebyli sami a aby se věnovali oblíbeným činnostem. To jim pomáhá být vitální psychicky i fyzicky. Z nabídky aktivit si každý může vybrat to, co potřebuje. Centrum tak poskytuje klientům zázemí pro pohodové trávení volného času. Mezi pravidelné aktivity patří jazykové kluby němčiny a angličtiny, trénink paměti a aktivity stimulující paměť, postřeh a jemnou motoriku. Dále to je dámský klub, net klub, zpívání s kytarou nebo s harmonikou, malování, filmový klub, pohybová cvičení, vzpomínání na minulost a biblické okénko.  Mezi nepravidelné aktivity patří besedy, přednášky a docházíme na bowling. Jestliže má klient nějaké problémy, má možnost se poradit s pracovníky a nebýt na to sám. Pracovníci mu potíže pomohou vyřešit. Často je potom odkázán na odbornou pomoc nebo jinou návaznou službu. Jestliže někdo již nezvládá do centra ze zdravotních důvodů docházet, může alespoň požádat pracovníky o terénní návštěvy u něho doma a tak být se službou v kontaktu.