Virtuální prohlídka v jaderné elektrárně Temelín

Virtuální prohlídka v jaderné elektrárně Temelín

Klienti Charitního domu pro seniory měli jedinečnou příležitost nahlédnout do jaderné elektrárny Temelín z pohodlí domova. Díky nabídce Skupiny ČEZ a moderním technologiím se mohla uskutečnit virtuální prohlídka, ve které se klienti mohli dozvědět, jak vlastně taková elektrárna funguje, jak to tam vypadá a kdo tam pracuje.

Klienti mohli vidět, jak to vypadá uvnitř chladící věže, mohli nahlédnout do simulátoru blokové dozorny a dozvědět se o vysokém nároku na operátory, kteří na vše dohlíží a jsou připraveni řešit jakékoliv situace, které by mohly v elektrárně nastat. Velmi zajímavý byl i samotný reaktorový sál. Celou prezentaci vedla paní průvodkyně Temelínu, a protože byla prezentace interaktivní, všichni se vzájemně slyšeli a každý se tak mohl zeptat na to, co ho zajímalo. Na konci prohlídky byla dokonce i soutěž, ve které si klienti mohli ověřit, jak dávali během prohlídky pozor a zasoutěžit si o cenu. Bylo to velmi zajímavé a přínosné.

Děkujeme Skupině ČEZ za tuto příležitost a milé paní průvodkyni, která dokázala zajímavou a srozumitelnou formou představit něco tak složitého a obrovského jako je jaderná elektrárna Temelín.

Mgr. Anna Karczmarzyková, sociální pracovnice Charitního domu pro seniory v Hnojníku

20210120_150109

 

                                                https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/navsteva-elektrarny-on-line 

online_prohlidka_senior