Výroba korálků v Charitním domě pro seniory

Výroba korálků v Charitním domě pro seniory

Charitní dům pro seniory v Hnojníku zajišťuje svým klientům volnočasové aktivity a to jak individuální, tak skupinové. Nabídka aktivit je většinou velmi široká a pestrá. Umožňuje seniorům smysluplně trávit čas a být v kontaktu s ostatními lidmi. Mohou se zapojit aktivně nebo jen pasivně přihlížet.  

Při plánování vycházíme z individuálních potřeb seniorů a vymýšlíme především aktivity, které jsou v souladu se zájmy klientů. Z různorodé nabídky si každý vybere tu, která je mu nejbližší. Minulý týden jsme se sešli na dvou budovách domova zároveň. Zatím co na jedné budově si klientky mohly vyrobit korálky podle svého vkusu, na druhé se malovaly temperovými barvami mušle nebo keramické zápichy věnované od Charitního střediska "Kometa".