Všechny články

Den otevřených dveří v Charitním domě pokojného stáří
20. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Den otevřených dveří v Charitním domě pokojného stáří

Během prvního říjnového týdne se u nás v zařízení konal den otevřených dveří. Na tuto událost jsme se připravovali již několik dní dopředu. S našimi klienty jsme den předem pro případné návštěvníky upekli dvě banánové bábovky, které byly opravdu výborné. Mimo jiné jsme společně s klienty strávili příjemné odpoledne, které bylo nejen produktivní, ale také jsme si hezky u něho popovídali. 

Příběh klientky Charitního střediska „Klíč“
18. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Příběh klientky Charitního střediska „Klíč“

Začátek školního roku byl pro mnohé rodiny finančně náročný, jelikož bylo zapotřebí zajistit školní pomůcky, dále uhradit školkovné či zajistit stravné ve školní jídelně popřípadě mateřské škole. Své o tom ví i paní Eva, která je klientkou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Charitní středisko „Klíč“. 

Biskupové ocenili farníky i pracovníky Charit za obětavou službu v diecézi
16. října 2021 Diecézní charita ostravsko-opavská

Biskupové ocenili farníky i pracovníky Charit za obětavou službu v diecézi

V den slavnosti svaté Hedviky, v sobotu 16. října, udělil biskup František V. Lobkowicz a apoštolský administrátor Martin David v katedrále Božského Spasitele ocenění dvaceti šesti lidem. Mezi nimi poděkoval také osmi pracovníkům Charit za jejich dlouhodobé úsilí při rozvoji charitního díla.

Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta
15. října 2021 Charita Česká republika

Charita ocení obětavou práci svých pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů v katedrále sv. Víta

Cena Charity Česká republika se udílí od roku 2008. Je poděkováním a uznáním za obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků či podporovatelů Charity. Současně ji považujeme za připomínku svátku patrona charitní práce sv. Vincence z Pauly (27. září).

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu
15. října 2021 Charita Česká republika

Nová aplikace Charity usnadní práci zdravotním sestrám při péči o pacienty v terénu

Charita Česká republika vede prim i v technologiích. Jako první v Česku spouští vlastní mobilní aplikaci, díky které budou mít její zdravotní sestry v domácí péči – tedy ty, které dennodenně ošetřují pacienty v terénu – okamžitě po ruce všechny odborné návody s názornou nápovědou. Jde o tzv. standardy ošetřovatelské péče, které jsou pro sestry v terénu závazné. 

Den otevřených dveří v Charitním domě pro seniory v Hnojníku
15. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Den otevřených dveří v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

V rámci týdne sociálních služeb proběhl Den otevřených dveří i v Charitním domě pro seniory v Hnojníku. Cílem této akce bylo rozšířit povědomí o tom, jak to vypadá a funguje v této pobytové službě pro seniory. Každý návštěvník měl možnost prohlédnout si prostory domova, dozvědět se informace službě domova pro seniory a o práci Charity český Těšín. 

Charitní středisko „Kometa“ na Miniveletrhu sociálních služeb v Karviné
13. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Charitní středisko „Kometa“ na Miniveletrhu sociálních služeb v Karviné

Dny v kalendáři ubíhají jak zběsilé a už tu máme říjen. První říjnové pondělí odstartovalo Týden sociálních služeb. V rámci akce Sociální služby na dlani se v Karviné v pondělí 4. 10. uskutečnil Miniveletrh sociálních služeb, na kterém svůj stánek mělo Charitní středisko „Kometa“.

Přípravy na narozeninovou oslavu v Charitním domě pokojného stáří
11. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Přípravy na narozeninovou oslavu v Charitním domě pokojného stáří

Tento týden jsme se společně s klienty Domu pokojného staří věnovali výrobě ozdob na narozeninové oslavy. Tyto ozdoby jsme vyráběli z barevného papíru skládací technikou a lepením. Skládaní bylo pro některé klienty obtížnější a proto pomáhali s výběrem barev a přípravou na samotné skládání a lepení.

Setkání pečujících v Těrlicku
8. října 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Setkání pečujících v Těrlicku

Dne 23. 9. 2021 se uskutečnilo úplně první Setkání pečujících v Kulturním domě v obci Těrlicko. Na tomto úvodním setkání jsme poskytli pečujícím osobám základní informace o poskytovaných terénních sociálních službách Charity Český Těšín, nechyběla diskuze a hlavně podpora neformálních pečujících. 

Zdravotní sestry Charity jednaly o nedostatku personálu. Návrh řešení předají ministerstvu
7. října 2021 Charita Česká republika

Zdravotní sestry Charity jednaly o nedostatku personálu. Návrh řešení předají ministerstvu

Alarmující nedostatek zdravotníků napříč celou naší republikou, legislativní překážky, které znesnadňují řešení této situace, ale také analýza toho, proč tomu tak je a jaká východiska se nabízejí, byly hlavním tématem Kulatého stolu, u něhož se setkaly zástupci organizací Qualitas Optima 2020 a Gratia futurum 913. Setkání odborníků se uskutečnilo v polovině září v pražském hotelu Marianeum a v tomto složení se konalo vůbec poprvé.