Všechny články

Pantomima v Charitním domě pokojného stáří
16. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Pantomima v Charitním domě pokojného stáří

Minulý týden jsme s našimi klienty pojali ve formě her a zažili jsme u toho spoustu legrace. Jednu z aktivit tvořila pantomima, kdy každý z klientů dostal určitou profesi, kterou musel ostatním vysvětlit nebo názorně předvést. Ve výběru interpretace dané profese měl klient volnou ruku a záleželo jen na něm, zda se rozhodne pro verbální nebo neverbální ztvárnění. Úkolem ostatních bylo uhodnout o jaké zaměstnání se jedná. 

Testování na koronavirus pro studenty před přijímacím řízením na střední školy
15. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Testování na koronavirus pro studenty před přijímacím řízením na střední školy

Pro všechny budoucí studenty středních škol chystajících se v květnu na přijímací řízení, nabízíme možnost testování antigenními testy ve dnech: 27. 4. a 28. 4. v době od 15:00 – 17:00. V případě velkého zájmu je možné využít také standartního termínu 29. 4. 2021.

Změny v kuchyni v Charitním domě pro seniory v Hnojníku
14. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Změny v kuchyni v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Od 1. 4. 2021 dochází ke změně ve způsobu vydávání stravy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku. Vzhledem k ekonomickým i personálním změnám ve stravovacím provozu, a s ohledem na zvyšování kvality poskytované služby klientům v Charitních domovech pro seniory (Hnojník, Český Těšín), jsme se rozhodli od 1. 4. 2021 využívat pro dovoz teplé stravy externího dodavatele.

Odpoledne plné her
13. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Odpoledne plné her

V Charitním domě pro seniory v Hnojníku to po Velikonocích pěkně ožilo. Klienti hráli stolní hry, u kterých se dobře bavili. 

Charitní středisko "Kometa" - plán aktivit na měsíc duben
12. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Charitní středisko "Kometa" - plán aktivit na měsíc duben

V dubnu se klienti Charitního střediska „Kometa“ mohou těšit na tyto naplánované aktivity:

Velikonoční výstava v Charitním domě pro seniory v Hnojníku
9. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Velikonoční výstava v Charitním domě pro seniory v Hnojníku

Dne 30. 3. se u nás v Charitním domě pro seniory v Hnojníku konala VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Vzhledem k současné situaci nemohla probíhat za normálních podmínek, kde na výstavu mohla přijít široká veřejnost.

Přímá hmotná pomoc – rozhovor s vedoucí Doplňkových služeb, paní Danutou Juroszek
7. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Přímá hmotná pomoc – rozhovor s vedoucí Doplňkových služeb, paní Danutou Juroszek

Často si klademe otázku, zda víme o veškerých činnostech Charity Český Těšín. Všichni asi vědí o tradiční, již léta pořádané celonárodní Tříkrálové sbírce, o domovech pro seniory, pečovatelské a asistenční službě, azylovém domě a ostatních registrovaných sociálních a zdravotních službách, které Charita Český Těšín provozuje. Prostřednictvím Doplňkových služeb Charita Český Těšín provozuje také služby, které nejsou registrovanými službami podle zákona o sociálních službách. Možná nejsou tak známé jako výše uvedené služby, ale o to více jsou potřebné.
Přímou hmotnou Vám přiblíží vedoucí Doplňkových služeb, paní Danuta Juroszek.

Daránek dětem: Sportovní přání čtyř sourozenců
6. dubna 2021 Charita Česká republika

Daránek dětem: Sportovní přání čtyř sourozenců

Janička, Jitka, Dominik a Petr jsou čtyři sourozenci ve věku od devíti do čtrnácti let. Paní Jitka je samoživitelka. Bydlí v podnájmu ve vesnici, odkud děti donedávna denně pěšky doprovázela do nedalekého města do školy. Rodina musí vyžít z dávek, protože skloubit péči o čtyři školáky se zaměstnáním se paní Jitce nedaří – a v době distanční výuky je to nemyslitelné.

Velikonoce v Charitním domě pro matky v tísni
6. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

Velikonoce v Charitním domě pro matky v tísni

Klientky a děti si připomněly, proč se Velikonoce slaví a co je jejich symbolem. Jelikož živého beránka v zahradě Charitního domu pro matky v tísni mít nemůžeme, upekly se pro radost malé beránky a nazdobily se vajíčka.

První číslo Trubače 2021
2. dubna 2021 Aktuality z Charity Český Těšín

První číslo Trubače 2021