Charita Český Těšín

 

Charita Český Těšín byla zřízena diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem 28. 4. 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou a je nástupkyní Farní charity Český Těšín, zřízené olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem dne 21. 3. 1993. Jsme součástí Diecézní charity ostravsko-opavské.

Oblast působení:

Svou činnost realizujeme v severovýchodní části Moravskoslezského kraje ve obcích: Český Těšín, Albrechtice u Č. Těšína, Chotěbuz, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Soběšovice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Havířov, Havířov – Bludovice, Havířov – Suchá, Hnojník, Komorní Lhotka, Vělopolí, Karviná, Petrovice u Karviné, Ropice, Stonava, Louky nad Olší, Těrlicko.

 

 

Mise a vize:

Mít zpracovánu tzv. misi a vizi je nejen znakem vyspělosti organizace, ale vnímáme je jako samozřejmost. Vždyť vědět kdo jsme, kam jdeme a proč děláme to, co děláme je základem uvědomělé existence a prvním krokem k úspěšnému konání.

Hodnoty a principy:

Charita Český Těšín, její vedení i zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti hodnot, na nichž Charita stojí a které chrání, stejně jako principů, ze kterých vychází a které se snaží naplňovat. Obojí, jak hodnoty, tak principy, mohou být různě vnímány v různých souvislostech, proto je důležité je popsat a svým způsobem kodifikovat.

Péče o zaměstnance:

Zaměstnanci jsou jedním z pilířů, na kterém Charita Český Těšín stojí. Proto péči o ně věnuje organizace nemalou pozornost. 

Struktura organizace:

Charita Český Těšín poskytuje 10 registrovaných sociálních služeb, terénní zdravotnickou službu a doplňkové služby. Mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, sociální rehabilitace a doplňkové služby, kde patří přímá hmotná pomoc, startovací byty, bazárek, služby pro domácnosti a půjčovna kompenzačních pomůcek. Správní středisko pak zajišťuje vedení a správu Charity Český Těšín. Statutárním zástupcem Charity Český Těšín je ředitel, který dle stanov jedná samostatně a jménem organizace. Poradním orgánem ředitele je šestičlenná Rada.

Sekce a střediska Charity Český Těšín

strom na web

Terénní a ambulantní služby pro seniory

Pobytové služby pro seniory

Preventivní služby

Doplňkové služby

 

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás