Hodnoty Charity Český Těšín

  • křesťanské základy
  • pomoc lidem v nouzi
  • kvalita
  • stabilita

Hodnoty vnímáme jako to, co je „hodné“, skutečnosti, které „mají být“. Hodnotami v tomto kontextu chápeme jako to, čeho se držíme a čeho si ceníme, to co chceme chránit.

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás