Péče o zaměstnance

 

Stejně jako jsou pro naše služby důležití jejich klienti, jsou pro Charitu Český Těšín důležití její zaměstnanci. Spokojenost našich pracovníků je klíčovým faktorem pro stabilitu a rozvoj organizace, a proto má péče o zaměstnance v Charitě Český Těšín svou nezastupitelnou roli. Charita Český Těšín má vypracovaný systém finančních a nefinančních benefitů, který stále vyvíjíme a modifikujeme, tak aby byl co nejvíce účinný a vyhovující. Na skladbě a proměnách systému benefitů se podílejí sami zaměstnanci; naší snahou totiž je, aby byly benefity funkčními a ceněnými, nikoli prázdnými slupkami.

Benefity:

 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na pojištění proti škodám způsobeným zaměstnavateli
 • příspěvek na volnočasové aktivity dětí zaměstnanců
 • „pracovní měsíc“
 • 5 týdnů dovolené
 • velikonoční a dušičkové volno
 • dárkové poukázky
 • akce pro zaměstnance
 • divadelní představení
 • vzdělávání
 • pracovní/reprezentativní oděv
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás