Poslání, cíl, vize, motto Charity Český Těšín

 

Naše poslání

Pomáháme lidem v jejich nepříznivé životní situaci a poskytujeme moderní služby s tradicí prostřednictvím sociálních, zdravotních a návazných služeb.“

 

Naše vize

Jsme perspektivní a prosperující organizace s jedinečným přístupem k potřebným, v souladu s našimi hodnotami a posláním. Zaměstnancům vytváříme stabilní zázemí pro jejich profesní a osobní rozvoj.

 

Naše motto

"Spolu to zvládneme."

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás