Charitní knihovna

Seznam knih:

110 her pro rozvoj myšlení, lepší paměť Will-Moser, I., Grube, I.
20 typů lidí František Bělohlávek
Alzheimerova choroba Regnault
Asertivita Pottsovi, C. a S.
Bazální stimulace v základní ošetřovatelyké péči Friedlová, K.
Cvičení (nejen) pro seniory MUDr. Věra Kleplová
Dejte šanci podřízeným pracovat za vás Němeček, P.
Dokumentac o poskytování sociální služby Matuška, P.
Ekonomické souvislosti poskytování sociální služby Lejsal M
Emoční balast Carl Alasko
Etický rozměr sociálních služeb Šelner, I.
Etnokorálky Jiroušková, J.
Hospice a umění doprovázet Svatošová, M.
Hry a činnosti pro aktivní seniory Jitka Suchá, Iva Jindrová, Běla Hátlová
Hry pro usměrňování agresivity Erkert, A.
Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách Kolektiv autorů
Jak na "špinavé" triky a útoky Albert Thiele
Jak na šikanu Říčan, P., Janošová, P.
Jak založit dětskou skupinu Nedělová
Jak zvládat a řídit problémové zaměstnance Miller, L.
Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z Chloupková, S.
Jednání se zájemcem o sociální službu  Matuška, P.
Komunikace se seniory Andrea Pokorná
Konflikty a vyjednávání Jiří Plamínek
Krajina v níž žijí lidé, Ukrajina českýma očima Hořínek, M.
Kreativita a inovace v organizaci Franková, E.
Kvalita v sociální práci a sociálních službách Holasová Malík, V.
Manipulace vytváření závislosti Dokoupilová, L.
Mládež a delikvence Matoušek, O., Matoušková, A.
Model růstu - za hranice rodinné terapie Virginia Satirová Banmen, J., Gerberová, J., Gomoriová, M.
Moje organizace Šelner, I.
Motivační rozhovory v praxi Soukup, J.
Národní rada pro osoby se zdravotním postižením NRZP
Něco se stane Kolektiv autorů
Nová pravidla marketingu a PR Scott, D
Ošetřovatelství ve vybraných oborech Nováková, I.
Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních Malíková, E
Pečovatelská služba a individuálání plánování Hauke, M.
Personalistika pro manažery a personalisty Martin Šikýř
Pojmosloví nizkoprahových zařízení pro děti a mládež Česká asociace streetwork
Poradenství pro pozůstalé Špatenková, N.
Práce s emocemi pro pomáhající profese Hájek, K.
Práce s klientem s rizikem chování Edlit
Práce s lidmi s demencí Kašlíková T.
Právní poradenství  
Prezentační dovednosti, fundraising Gabrhelík, I., Paloušková, J.
Proč ne eutanazii aneb být, či nebýt? Munzarová, M. a kol.
Průvodce po mediální galaxii Jehlička, M.
Průvodce systémem poskytování sociálních služeb JUDr. Eva Janečková
Příprava projektů od A do Z Diváková, D.
Psychologie Helus, Z.
Psychologie dnes Portál ročník 12
Psychologie dnes Portál ročník 13
Psychologie dnes Portál ročník 14
Psychologie dnes Portál ročník 14
Psychologie dnes Portál ročník 14
Psychologie dnes Portál ročník 15
Roztroušená skleróza Unie Roska - Czech MS Society  
Sebeprezentace - jak působit, kterak potřebuji a dosáhnout, čeho chci Marečková, M.
Skafandr a motýl Bauby, D.J.
Smyslová aktivizace Wehner, L., Schwinghammer, Y
Snadná cesta z prokrastinace Jak přestat odkálad úkoly Fiore, N.
Sociální práce s agresivním klientem Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029
Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb Kolektiv autorů
Sociální služby Krutilová, D., Čámský, P., Sembdner, J.
Sociální služby APSS ročník 16
Sociální služby APSS ročník 16
Sociální šetření Heczková M.
Speciální techniky sociální terapie Zakouřilová, E.
Standardizace kvalit sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality?  Bednář, M.
Strategické plánování, řízení změny, sebehodnocení organizace Šelner, I.
Strategické řízení a plánování Palaščáková, D.
Time management Rosová, M.
Time management - projektové řízení Rosová, M.
Trénink paměti pro každý věk Jitka Suchá
Trénink slovní zásoby pro každý věk Jitka Suchá
Úhledné tiskoviny z rukou laiků Lunga, V. 
Úvod do kvality sociálních služeb, základní principy dobré praxe v sociálních službávh Bednář, M.
Vedení lidí I. Gabrhelík, I., Paloušková, J.
Vedení lidí II.  Gabrhelík, I., Paloušková, J.
Vedení lidí, týmů a firem Jiří Plamínek
Vedení porad Jiří Plamínek
Vnímání těla Kandlerová, H., Horáková E.
Volnočasové aktivity pro seniory Holczerová, V., Dvořáčková, D.
Vyhoření není totéž co únava Paloušková, J., Gabrhelík, I.
Vzdělávání dospělých Jiří Plamínek
Youcat  
Zdravotnická psychologie Zacharová, E, Hermanová, M., Šrámková, J.

seznam knih a publikací v tabulkové podobě

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás