Služby pro děti a mládež

 

Nezapomínáme ani na menší a nejmenší a poskytujeme služby zaměřené na děti a mládež. Služby pro tuto cílovou skupinu jsou neseny v duchu prevence, a to zejména prevence socio-patologických jevů. Jedná se o služby ambulantní a terénní.

 

Ambulantní služby

Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zažízení pro děti a mládež v Karviné nabízí dětem a mládeži vhodné prostředí pro všestranný rozvoj jejich osobnosti a pomáhá předcházet působení negativních vlivů na mladou generaci.

 

Terénní služby

Preventivní programy Maják - programy primární prevence

Preventivní programy "Maják" - programy primární prevence zajišťují zejména realizaci preventivních programů pro žáky základních škol. Mimo to poskytuje i další formy služeb primární prevence. 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás