Veřejný závazek

 

POSLÁNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Posláním Charitního střediska „Kometa“ je pomoc při začleňování dětí a mladých lidí, kteří se ocitli nebo se mohou ocitnout v nepříznivé situaci, do společnosti. Charitní středisko „Kometa“ se snaží o pozitivní změny v jejich životě a přijetí zodpovědnosti za svůj život (např. dokončení školní docházky, nalezení stálého zaměstnání a stabilita ve vztazích). Středisko nabízí bezpečný prostor pro trávení volného času, odbornou pomoc, informace a podporu při zvládání každodenních situací.

 

CÍLE NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Cílem služby je:

 • Vytvořit bezpečné a přátelské prostředí
  • Klienti mají možnost anonymity – mohou použít například přezdívku
  • Uplatňují se zde pravidla, která klient musí respektovat, jinak mu hrozí postih – vykázání z klubu
  • Poskytujeme prostor pro setkávání klientů, kde může vstoupit jen cílová skupina
 • Poskytnout podporu a informace v obtížných životních situacích
  • Podpora např. v - problémy v rodině, problémy spojené se školou, nebo vrstevníky, …
  • Průběh je zapisován do PC informačního programu za pomocí zápisů, do kterých má klient přístup
 • Zlepšit kvalitu života cílové skupiny
  • Motivovat k dokončení školní docházky, výběr školy nebo budoucího zaměstnání
 • Zvyšovat sociální dovednosti a kompetence dětí, mládeže a mladých dospělých
  • Sepsání životopisu, pohovor v zaměstnání, vyřízení občanského průkazu, jednání s úřadem práce, osvojování sociálních rolí aj.)

Charitní středisko „Kometa“ neprovozuje - oddílové schůzky, jakékoliv kroužky, ideologicky zaměřené programy a psychoterapie.

 

NAŠIMI KLIENTY JSOU:

Děti a mládež ve věku od 6 do 21 let z Karviné a okolí, jež se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci:

 • Může se jednat o rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, životní krize a jiné životní události, ve kterých se těžce orientují a které jsou obtížně řešitelné jejich vlastními silami.
 • Mohou setkávat s šikanou, drobnou kriminalitou, vandalismem, násilnými projevy, útěky z domova, konflikty v místní lokalitě, rasismem, záškoláctvím, trestním stíháním, domácím násilím.
 • Žijí v prostředí, které způsobuje jejich izolovanost (např. v místních lokalitách, ubytovnách), mohou mít sníženou schopnost adaptace a navazování vztahů anebo se ocitají v jiných omezujících životních podmínkách.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Individuální přístup – ke každému je přistupováno dle jeho aktuálních potřeb.

Bezplatnost – služby jsou poskytovány bezplatně.

Anonymita - klienti mají možnost zůstat v anonymitě. Dokumentace je vedena pod kódem klienta a klienti mají právo do ní nahlížet. Anonymita je dodržována i vůči třetím osobám.

Nízkoprahovost – Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení v otevírací době střediska, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní klienty a pracovníky. Každý, kdo do střediska přichází, se může připojit k nabízeným aktivitám, není vyžadována žádná registrace.